Wij maken gebruik van cookies om onze site te verbeteren en veilig te houden. Klik gewoon op "Akkoord" om verder te gaan. Akkoord

ibconcept.be – Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

IB Concept BvBa

Kerkhofstraat 198a 1840 Londerzeel

België

info@ibconcept.be

0032 52 527786

Ondernemingsnummer [0835443578]

BTW Nummer [BE0835443578]

RPR : Leuven

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van iboncept.be biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit ibconcept.be online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel (ibconcept.be) moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door IB Concept BvBa aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien levering-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld voor het definitief afrekenen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of iets afwijken van de werkelijkheid.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogussen, producten en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden IB Concept BvBa (ibconcept.be) niet. IB Concept BvBa (ibconcept.be) is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. IB Concept (ibconcept.be) is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn, garantie of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (info@ibconcept.be).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door IB Concept BvBa (ibconcept.be). IBConcept BvBa (ibconcept.be) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

IBConcept BvBa (ibconcept.be)

Bestelling plaatsen

1: Product selecteren

Plaats het product in je winkelkar door op de bestelknop “winkelwagen” te klikken.

2: Uw Winkelwagen

Op elke pagina kan je rechts bovenaan uw winkelwagen terug vinden. Als je uw winkelwagen gaat openen door hierop te klikken zie je uit welke producten je bestelling bestaat. Als je uw aantal van bestelde producten wil verhogen kan je dit gewoon doen door het juiste gewenste aantal in te vullen en uw winkelwagen te verversen (Eventueel met de ENTER toets). Hetzelfde voor het aantal eventueel terug te verminderen. Je kan dan nog kiezen bij het verder gaan of je de producten wil afhalen of laten leveren bij u thuis of op een alternatief adres. In sommige gevallen kan het zijn dat er extra kosten zijn voor levering, deze worden dan ook vermeld en bij uw totaalbedrag voor het afrekenen bijgevoegd.

3: Al klant ?

Het systeem zal u vragen of u al een account heeft, zo ja kan u makkelijk verder gaan met uw bestelling door uw login en paswoord in te vullen. Zo niet kan u even al de opgevraagde gegevens invullen en een account “volledig gratis” aanmaken. Voordeel van een account is dat u online op de hoogte kan blijven van uw bestelling, statussen, uw geschiedenis bekijken etc….

4: Uw adres voor levering

Uiteraard hebben wij uw adresgegevens nodig om het pakje te kunnen leveren. Is er op het opgegeven adres overdag niemand thuis kan u ook kiezen voor een alternatief adres, zoals bijvoorbeeld uw werkadres. Je kan hier ook kiezen om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief te ontvangen. Wij kunnen u dan op de hoogte houden van al onze nieuwigheden en promoties als deze er zijn. Het is ook mogelijk om de optie OPT in aan te vinken, dit is om ook de nieuwsbrieven te ontvangen van onze eventuele andere websites.

5: De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

 • via bankkaart, kredietkaart, SOFORT, IDEAL, Maestro, Mastercard, VISA .....

6: Als laatste

Wij vragen u gewoon nog even om alles te overlopen van uw bestelling om zeker te zijn dat alles klopt. Is dit het geval rest er nu nog enkel de betaling uit te voeren en wensen u nadien veel geluk met uw product(en).

IB Concept BvBa (ibconcept.be) is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 1. Bestelling van materiaal op voorraad in onze webwinkel:

  Als u de bestelling heeft gedaan voor 16:00 uur zal deze binnen een termijn van +/- 72 uur bij u worden geleverd. Afhankelijk van transporteur en regio kan dit zelfs binnen de 24 uur zijn.

  Wil u komen afhalen, kan dit na ons te contacteren per mail naar info@ibconcept.be of telefonisch te contacteren op 0032 52 527786. U kan dan uw bestelling dezelfde dag of de dag nadien (onder andere afhankelijk van de voorraad) ophalen.

  Er worden voor leveringen geen extra kosten aangerekend tenzij uitdrukkelijk vermeld in uw winkelkar voor u definitief gaat afrekenen.

  Leveringen gebeuren door ons zelf of door één van onze leveranciers zoals bijvoorbeeld Bpost en/of Postnl in België en Nederland.

 2. Bestelling van materiaal NIET op voorraad in onze webwinkel:

  Bij deze artikelen zal steeds een opgegeven schatting van leveringsduur opgegeven worden.Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België of Nederland. Let op, voor Nederland kunnen er uitzonderingen zijn en eventueel andere leveringskosten in acht worden genomen. Deze zullen dan uitdrukkelijk vermeld worden in uw winkelkar voor u definitief gaat afrekenen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd na ontvangst van de bestelling en betaling op eerder geschatte leveringstermijnen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan IB Concept BvBa via info@ibconcept.be .

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet onze vervoerder is) de goederen zelf komt of laat ophalen en fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij het meegeven aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door ibconcept.be was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van IB Concept BvBa (ibconcept.be)

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van IB Concept BvBa (ibconcept.be) te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij IB Concept BvBa (iboncept.be).

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant IB Concept BvBa, gelegen in de Kerkhofstraat 198a te 1840 Londerzeel, TEL : 0032 52 527786, info@ibconcept.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant moet hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan IB Concept BvBa heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan IB Concept BvBa, gelegen in de Kerkhofstraat 198a te 1840 Londerzeel. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien de goederen te groot van omvang zijn om te verzenden via de post zullen de kosten worden geraamd op een maximum bedrag van 50,00 EUR als het adres van retour in België is. Kosten voor retouren naar landen buiten België maar binnen de EU kunnen maximaal oplopen tot 150,00 EUR.

Enkel ongebruikte en ongeopende artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is (zoals bvb geopend materiaal, gebruikt materiaal, niet volledig, getest materiaal etc..) behoudt IB Concept BvBa (ibconcept.be) zich het recht om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Deze waardevermindering zal meteen afgetrokken worden van het terug te storten bedrag aan de klant, de klant zal hiervan eerst op de hoogte worden gebracht en kan dan nog steeds afstaan van het retourneren en zijn goederen tegen eigen kosten komen afhalen bijIB Concept BvBa, Kerkhofstraat 198a te 1840 Londerzeel.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal IB Concept BvBa (ibconcept.be) alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat IB Concept BvBa (ibconcept.be) op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan IB Concept BvBa (ibconcept.be) wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen en tot na controle van de geretourneerde producten.

De extra kosten voor het retourneren van de producten worden niet terugbetaald.

IB Concept BvBa (ibconcept.be) betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd.

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop IB Concept BvBa (ibconcept.be) geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Maatwerk).

 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 • overeenkomsten waarbij de Klant IB Concept BvBa (ibconcept.be) specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de IB Concept BvBa (ibconcept.be) klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan IB Concept BvBa (ibconcept.be) te 1840 Londerzeel, Kerkhofsstraat 198a – België.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant IB Concept BvBa (ibconcept.be) zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De Klantendienst van IB Concept BvBa (ibconcept.be). is bereikbaar op het telefoonnummer 0032 52 527786, via e-mail op info@ibconcept.be of per post op het volgende adres IB Concept BvBa, Kerkhofstraat 198a te 1840 Londerzeel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden per schrijven of mail info@ibconcept.be

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover IB Concept BvBa (ibconcept.be) beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 125,00 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt IB Concept BvBa (ibconcept.be) zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, IB Concept BvBa (ibconcept.be) en domeinonderhoud Serproo GCV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Serproo GCV, Guido Gezellestraat 51 te 2830 Willebroek (info@serproo.be) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Serproo GCV, Kerkhofstraat 198a te 1840 Londerzeel (info@serproo.be)

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Serproo GCV, Guido Gezellestraat 51 te 2830 Willebroek (info@serproo.be) heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Serproo houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden om zo de website te kunnen optimaliseren en eventueel verbeteren.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@serproo.be .

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Serproo GCV of IB Concept BvBa (ibconcept.be) om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van IB Concept BvBa (ibconcept.be). Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up (s) als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Bijlage 1: Formulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Lees artikel "7" van onze Algemene Voorwaarden zodat u volledig op de hoogte bent van onze herroeping voorwaarden !! 

Aan IB Concept BvBa (ibconcept.be) te 1840 Londerzeel, Kerkhofstraat 198a – België info@ibconcept.be 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Bestel / Factuur referentie : 

Adres consument(en) :

Contactgegevens consument(en) :

TEL :

GSM :

E-mail :

Is de verpakking ongeopend : Ja / Nee (*)

Is het product reeds gebruikt : Ja / Nee (*)

Is er zichtbare schade aan het product : Ja / Nee (*)

Wilt u het product retourneren wegens een defect : Ja / Nee (*)

Reden van herroeping :

 

Datum :

Handtekening van consument(en):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.